การประชุมวิชาการประจำปี 2565 และ Workshop ครั้งที่ 11


กำหนดการประชุม


การลงทะเบียน

Online Webinar

อัตราค่าลงทะเบียน:
แพทย์สมาชิก 2,000 บาท
แพทย์ผู้สนใจ 2,500 บาท
บุคคลากรทางการแพทย์ 1,500 บาท

Registration


**หากท่านไม่ได้ Email ตอบกลับหลังจากลงทะเบียนและแนบหลักฐานการชำระเงินภายใน 5 วันทำการ กรุณาเช็ค Email ใน Junk Mail หรือติดต่อ Admin
ที่ E-mail: dementiadat@gmail.com

*** โปรดตรวจสอบอีเมล์ของท่านให้ถูกต้อง เพื่อความถูกต้องในการส่ง Link สำหรับเข้าร่วมงานประชุม

   ไม่ต้องการใบเสร็จ        ต้องการให้สมาคมออกใบเสร็จตามที่อยู่นี้

Join Our Meeting Now!

ท่านสามารถเข้าร่วมฟังการบรรยาย โดยกรอก Ticket Code และ Password ของท่านที่ได้รับจากการลงทะเบียน โดยระบบจะส่งให้ทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ จากนั้นกดปุ่ม Join Now ปุ่มสีส้มด้านล่างนี้ โดยระบบจะเปิดให้เข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป